BOSS paints en Ecopuur opteren voor groene mobiliteit

BOSS paints en Ecopuur opteren voor groene mobiliteit

Zowel op vlak van mobiliteit als het stelselmatig verminderen van haar CO2 footprint levert BOSS paints al geruime tijd forse inspanningen. Elektrische wagens worden sterk gepromoot, verschillende laadpalen zijn voorzien en op de daken van het bedrijf in Waregem zorgen ruim 3.000 zonnepanelen samen voor een capaciteit van 700 kWp. Om die opgewekte energie verder te optimaliseren kiest BOSS paints al sinds 2016 voor een samenwerking met Ecopuur, de energieaannemer die gespecialiseerd is in duurzame energietechnieken.

Perfect én duurzaam

BOSS paints is een familiebedrijf dat naam en faam heeft verworven als enerzijds producent van gebouwenverven en anderzijds als groothandel in alles wat met schilderen en decoratie te maken heeft. BOSS paints is ook het bedrijf achter het concept colora dat in Vlaanderen ondertussen een 60-tal winkels telt. “We bewegen ons in de niche van de hoogkwalitatieve verven”, vertelt Lieve Bossuyt, Family Officer en ondertussen al de derde generatie van het familiebedrijf. “Onze producten laten zowel de vakman als de particulier toe te streven naar een perfect eindresultaat, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook inzake duurzaamheid. Ecologie is vandaag een hot item in de bedrijfswereld, maar BOSS paints is zich daar al veel langer van bewust. Lang voor milieu een maatschappelijk thema werd, streefden wij al naar de ontwikkeling van zo goed mogelijke kwaliteitsverven die langer meegaan. Er moet daardoor minder geverfd worden, wat dan weer minder milieubelastend is.”

Doorlichting

Het toenemende milieubewustzijn uit zich in meerdere aspecten. “In 2008 hebben we Els Heynssens aangesteld als milieucoach. Haar taak spitst zich toe op het analyseren van bedrijfsprocessen om na te gaan waar we op ecologisch vlak winst kunnen boeken. Het sensibiliseren van onze medewerkers en het inspireren van anderen, onder meer via lezingen, behoort eveneens tot haar takenpakket.”

Kort na haar aanstelling deed BOSS paints beroep op Futureproofed om de hele onderneming door te lichten. “De doorlichting op vlak van CO2 uitstoot resulteerde in twee prioriteiten die we konden aanpakken: milieubelastende grondstoffen en mobiliteit”, gaat Els verder. “De verfindustrie leunt zwaar op het gebruik van TiO2 (titaandioxide), een basiselement dat een grote rol speelt op vlak van de witte kleur en de dekkracht van verven. TiO2 is echter bijzonder energie-intensief, terwijl ook bindmiddelen een enorme impact hebben op vlak van uitstoot. We zijn er na tal van onderzoeken ondertussen in geslaagd een nieuwe én duurzame verf te creëren die amper of geen belastende grondstoffen bevat. De tweede prioriteit situeert zich op vlak van mobiliteit. Onze bedrijfswagens en eigen vrachtwagens vormen samen meer dan de helft van de totale uitstoot. Daarom hebben we destijds meteen besloten onze mobiliteit te vergroenen. In 2016 werd een plan gelanceerd om onze bedrijfsvoertuigen te laten omschakelen op een alternatief voor fossiele brandstoffen, meer bepaald CNG en elektriciteit. Elke medewerker die een bedrijfsvoertuig nodig heeft, wordt door ons begeleid in het keuzetraject. We wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af, leggen premies en vereisten naast elkaar en ontwikkelen incentives om te kiezen voor groene mobiliteit in de vorm van extra opties of een leasefiets. Wie kiest voor een elektrisch voertuig wordt thuis voorzien van een laadpaal en de nodige laadpassen. Onze strategie heeft succes: in 2017 kregen we de Business Mobility Deelaward voor vlootvergroening. Maar ook intern merken we dat meer en meer mensen de motivatie vinden om over te schakelen.”

Zonnepanelen en laadpalen

Om de batterijen van de wagens op te laden, liet BOSS paints ook op het bedrijfsterrein in Beveren-Leie vier dubbele laadpalen installeren. Die halen hun energie uit zonnepanelen die op de daken van de onderneming werden geïnstalleerd. “Daarmee zijn we al in 2005 gestart. De afgelopen jaren hebben we het aantal sterk uitgebreid. Vandaag beschikken we over 3.000 zonnepanelen die samen een capaciteit van 700 kWP halen.

Sinds 2016 werken we samen met Ecopuur dat de voorbije jaren ruim 800 hoogtechnologische Sunpower panelen heeft geplaatst. Ook de laadpalen op het bedrijf en bij de mensen thuis vertrouwen we toe aan Ecopuur. We merken nu wel dat we veel energie terugsteken op het net en onze capaciteit binnenshuis onvoldoende kunnen benutten. Dat willen we nu eerst optimaliseren vooraleer uit te breiden. We denken aan de implementatie van een elektriciteitsmanagementsysteem met als eerste doel het slimmer beheren van wat we nu hebben. Pas dan kunnen we verdergaan.”

ECOlogisch én ECOnomisch

Zoals Els aangaf, doet BOSS paints regelmatig beroep op Ecopuur, maar wat doet het bedrijf nu precies? “Als ‘energieaannemer’ ontwikkelen en installeren wij duurzame energietechnieken”, vertelt Joris Haems, Directeur van Ecopuur dat gevestigd is in Nevele. “We streven daarbij naar een verstandig energieverbruik met zo ecologisch mogelijke oplossingen om waar mogelijk de CO2 uitstoot van zowel bedrijven als particulieren te verminderen. Wij zoeken en selecteren de optimale combinatie van technieken om alle processen zo ecologisch, maar ook economisch – de ‘Eco’ in onze naam staat immers ook voor ECOnomische en dus rendabele oplossingen – mogelijk te maken. We reiken oplossingen aan op vlak van mobiliteit. We hoeven er geen tekening bij te maken dat die vandaag zwaar onder druk staat. Vanuit die optiek stimuleren wij zowel bij particulieren als bedrijven elektrische oplossingen zoals laadpalen voor elektrisch rijden. We bieden systemen die afgestemd zijn op de huisaansluiting en veilig worden aangekoppeld op de elektrische installatie én kunnen opgevolgd worden via het net of een smartphone. Voor bedrijven creëren we een communicatieplatform om de wagenparkbeheerder toe te laten te weten waar en hoeveel er wordt geladen. We denken ook en vooral in pakketten, bijvoorbeeld de combinatie van zonnepanelen en laadpalen. Binnen dat pakket besteden we veel aandacht aan sturing. Op bepaalde ogenblikken is er een overschot aan groene energie, op andere momenten is er te weinig, maar ook dan moeten batterijen kunnen opgeladen worden. Dat maken wij mogelijk door een sturingssysteem te ontwikkelen op basis van zowel capaciteit als behoefte om de volledige energiestroom zo goed en zo goedkoop mogelijk te beheren.”

Rendabele modellen

Zonnepanelen en laadpalen zijn daarbij belangrijke elementen, maar Ecopuur kijkt verder. “We werken bijvoorbeeld samen met een Oostenrijks bedrijf dat systemen ontwikkelt als alternatief voor de niet zo milieuvriendelijke lithium-batterij. Het gaat om een betaalbaar zoutwatersysteem dat wél zeer ecologisch is.

Dat batterijsysteem kan perfect in combinatie met het wagenpark van een bedrijf. Voorlopig zijn die oplossingen eerder weggelegd voor bedrijven. Zij kunnen daar zelf in investeren, maar evenzeer beroep doen op derden die daartoe de nodige initiatieven nemen. We denken ook aan andere zaken zoals carports met geïntegreerde laadpaal en eventueel een batterij.”

Ecopuur stimuleert tal van initiatieven om vervuilende wagens van de weg te houden. “Wij willen stappen stimuleren om een cluster van bedrijven en technieken te creëren die voor een nieuwe dynamiek zorgen op vlak van energiezuinige mobiliteit. In stedelijke omgevingen zijn er vandaag al tal van kansen, maar ook op meer afgelegen plaatsen openen zich mogelijkheden om het aantal laadpalen en laadpunten op te drijven. Ecopuur heeft zich tot doel gesteld om ook op dat vlak rendabele modellen te creëren. Alle maatregelen samen vormen de puzzelstukken om tot verantwoorde oplossingen te komen. Uiteraard doen we zelf ook mee. Ruim de helft van ons wagenpark is elektrisch en/of CNG en wij werken hard verder om dat uit te breiden.”

Ecopuur als erkend partner voor jouw zonnepaneleninstallatie
Actueel

Ecopuur als erkend partner voor jouw zonnepaneleninstallatie

Ecopuur is een toonaangevende speler in de sector van zonnepaneleninstallaties. We streven er voortdurend naar om onze expertise en kwalificaties verder uit te breiden, zodat we onze klanten de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden. Naast onze erkenning als SMA Advance Solar Installer hebben we nog andere certificeringen en kwalificaties op het gebied van zonne-energie. Profiteer ervan bij je nieuwe zonnepaneleninstallatie!

Nu lezen