Thermisch comfort met duurzame energietechnieken

Thermisch comfort met duurzame energietechnieken

Te warm, te koud … Thermisch comfort bepaalt of bewoners en gebruikers hun gebouw als aangenaam ervaren. Niet alleen is de gevoelswaarde belangrijk, ook het effect op de gezondheid is niet te verwaarlozen. In deze blog zoomen we in op de factoren die een invloed hebben en wat jij als bouwprofessional kan doen om dat comfort te verzekeren.

Wat is thermisch comfortabel?

De definitie van een comfortabele woning? Behaaglijk in de winter, koel in de zomer en een gezond binnenklimaat het hele jaar door. En dat terwijl het energieverbruik beperkt blijft. In termen van duurzaamheid is dat laatste de uitdaging. Er spelen dan meer factoren in op het comfort dan louter de verwarming een paar graden hoger draaien in de winter.

Thermisch comfort is een subjectief begrip. Enerzijds is het de som van de meetbare parameters van het binnenklimaat zoals temperatuur, vocht, tocht, straling … Anderzijds hebben individuele aspecten zoals kleding, activiteit, leeftijd, lichaamsbouw en gezondheid er een invloed op.

Onderschat de impact van thermisch comfort niet. Het bepaalt voor een groot stuk hoe mensen de ruimte ervaren. Bovendien leidt ongemak tot verhoogd energiegebruik of zelfs verspilling. Mensen gaan al sneller de verwarming enkele graden hoger zetten of een raam open kantelen.

Hoe kan je thermisch comfort berekenen?

Net omdat het aanvoelen subjectief is, is een objectieve meetmethode noodzakelijk. Het Fanger-model is het meest gekende. In dit model worden de comfortcriteria uitgedrukt in de indicatoren Predicted Mean Vote (PMV) en Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD).

De Predicted Mean Vote (of de voorspelde gemiddelde waardering) geeft aan hoe de gemiddelde gebruiker het thermisch binnenklimaat beoordeelt. Volgende parameters spelen een rol:

  • De omgeving: luchttemperatuur, gemiddelde stralingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid
  • De persoon: warmteweerstand van de kleding, activiteitenniveau

De PMV wordt uitgedrukt in een getal dat doorgaans ligt tussen -3,0 en +3,0. Bij een PMV van 0,0 (niet te warm, niet te koud) zijn de gebruikers – gemiddeld genomen – het meest tevreden over de thermische behaaglijkheid in een ruimte. Is de PMV gekend, dan kan ook de Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) worden bepaald. De PPD voorspelt welk percentage van de gebruikers statistisch gezien ontevreden zal zijn met het thermisch comfort in een bepaalde ruimte. De verhouding 10% ‘ontevreden’ gebruikers wordt in deze context als aanvaardbaar beschouwd.

Verder zijn er psychologische factoren die meespelen. Uit veldonderzoek blijkt dat gebruikers sneller tevreden zijn met de temperatuur als ze zelf iets kunnen regelen. Ook passen we onze verwachtingen aan naarmate de buitentemperatuur hoger of lager is.

Uitdagingen in passief woningen

Energiezuinige gebouwen zijn over het algemeen comfortabeler: er is minder tocht van buitenaf, minder koude straling door betere isolatie waardoor de binnentemperatuur aangenamer is. Keerzijde: zomercomfort is hier een aandachtspunt. Door de betere isolatiewaarden wordt de opgestapelde warmte beter bijgehouden, waardoor het risico op oververhitting groter is.

Samenspel vraagt om totaalaanpak

Je ziet: thermisch comfort is niet vanzelfsprekend en wordt bepaald door een samenspel van energiestromen die in evenwicht moeten zijn voor een gezond binnenklimaat. Je hebt dus duurzame energietechnieken nodig die zowel verwarmen, verkoelen én ventileren. En dan liefst nog technieken die slim op elkaar inspelen.

 

Bij Ecopuur bekijken we het volledige plaatje met een efficiënte combinatie van een warmtepomp, vloerverwarming, en een ventilatiesysteem. Wist je trouwens dat verkoelen via airco niet altijd nodig is? Het verbruikt veel energie en het is allesbehalve fluisterstil. Wat weer nefast is voor het comfort. Onze oplossing? Een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming die ook kan koelen. In de winter behaaglijk warm en in de zomer stroomt er door de buizen koud water waardoor de woning afkoelt. Twee voor de prijs van een, dus ook nog eens comfortabel voor de portemonnee.

Meer weten over hoe je je klanten optimaal thermisch comfort kan bieden? 

Contacteer onze experts.