Hoe laten we een warmtepomp energie-efficiënt werken?

Hoe laten we een warmtepomp energie-efficiënt werken?

Waarom kiezen voor een warmtepomp?

In de eerste plaats is het een ecologische keuze. De installatie gaat erg lang mee en de CO2-uitstoot blijft beperkt. Bovendien kan het in combinatie met zonnepanelen gebruikmaken van hernieuwbare energie. En: bij de perfect gedimensioneerde installatie blijft het energiegebruik binnen de perken.

De meeste warmtepompen kunnen ook dienen als koeling, niet onbelangrijk met de steeds warmer wordende zomers. Nog een reden om te kiezen voor een warmtepomp? Vanaf 2026 is een warmtepomp verplicht bij nieuwbouw. Bovendien verdwijnen vanaf juli 2022 de subsidies op gasaansluitingen bij verkavelingen. De overheid voorziet trouwens nog meer stimulansen om de warmtepomp interessant te maken bij nieuwbouw.

Conclusie: met het oog op de toekomst verhoogt de warmtepomp de verkoopwaarde van een woning.

Hoe beperken we het energieverbruik van een warmtepomp?

Warmteverliesberekening voor dimensionering van vermogen

Tijdens de verkoopfase leggen we de belangrijkste fundamenten van een energie-efficiënte warmtepomp. Eerst voeren we een beknopte warmteverliesberekening. Als hieruit blijkt dat de warmtepomp effectief de rendabelste keuze is, laten we niets meer aan het toeval over. Ruimte per ruimte berekenen we gedetailleerd het warmteverlies. Hierbij houden we rekening met de bouwschil, het ventilatiesysteem, de isolatiegraad, de gewenste comforttemperatuur. Op basis van al deze gegevens gaan we het vermogen dimensioneren.

Niet beknibbelen op bronboringen

Bij een geothermische warmtepomp volgt nu een cruciale fase: de dimensionering van de bron. Om voldoende energie uit de aarde te halen, moet die groot genoeg gedimensioneerd zijn. Vergelijk dit gerust met een boom waarvan het plantgat ook de juiste afmetingen moet hebben. Is dat niet het geval dan sterft de boom te vroeg af omdat de wortels niet genoeg voedsel uit de bodem kunnen halen.

Voor een warmtepomp is dat niet anders. Bij een te kleine dimensionering zal de vloeistof die door de bron stroomt te koud zijn. Gevolg: de warmtepomp draait met een te laag rendement. Vaak kiezen installateurs ervoor om de dimensionering nét groot genoeg uit te voeren. Omdat dit op de factuur een serieuze slok op de borrel scheelt. De eerste twee à vijf jaar is er geen vuiltje aan de lucht maar de temperatuur van de bron daalt jaar na jaar. Gevolg: het rendement van je verwarmingssysteem daalt.

 

 

Warmtepomp als deel van een groter functionerend geheel

Naast de correcte dimensionering van het vermogen en de bron, moeten ook de andere componenten van de installatie exact op elkaar zijn afgestemd. Om een maximaal rendement te bekomen, moeten alle leidingen en de vloerverwarming perfect gedimensioneerd zijn. De doorsnee van de leidingen moeten groot genoeg zijn, zodat de omlooppomp een minimum aan energie verbruikt en dus langer meegaat.

Installatie & onderhoud

Als alles juist berekend is en de warmtepomp uitgekozen is, dan moet die ook nog geïnstalleerd worden. Onze techniekers weten perfect wat ze moeten doen en verlaten de woning niet tot alles werkt zoals het op voorhand berekend werd. Inregelen en opstarten is meer dan enkel op de startknop drukken. Het doel is een systeem dat een hoog comfort geeft en energiezuinig werkt. Ook op lange termijn en daarom is onderhoud een belangrijker pijler. Via ons onderhoudsplan gaan we op geregelde tijdstippen langs voor een grondige check-up. Het is immers beter om tijdig iets kleins bij te sturen dan te wachten tot het misschien te laat is.

Warmtepomp in combinatie met andere technieken

Bovenstaande voorbereiding, installatie en service zijn basisvoorwaarden voor een energie-efficiënte warmtepomp. Maar het kan nog efficiënter door bijvoorbeeld een warmtepomp te combineren met andere duurzame technieken zoals zonnepanelen. In de zomer kan dan de overproductie van groene stroom bijvoorbeeld sanitair water opwarmen

Je klanten begeleiden in de keuze voor een energie-efficiënte warmtepomp?

Contacteer een van onze experts