Wil je een passiefhuis bouwen?


Wat is een passiefhuis nu eigenlijk?

Een passiefhuis is een woning waarbij de focus ligt op een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. Men streeft ernaar om de warmteverliezen absoluut te beperken. Bij een passiefhuis ligt de nadruk niet op het beperken van de energievraag door bijvoorbeeld een aandeel hernieuwbare energie in rekening te brengen.

          Energiezuinig bouwen passiefhuis Ecopuur

 

In een nieuw jasje

‘Passiefhuis’ is een term die al dateert van de jaren ‘70. Het concept van de passiefwoning gaat dus al een hele tijd mee. Niet verwonderlijk dus dat deze manier van bouwen ondertussen wat voorbijgestreefd is.

Om te beantwoorden aan Europese regelgeving werd het concept van de BEN-woning uitgedacht. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal, wat wil zeggen dat de woning bijna geen energie verbruikt. Een BEN-woning heeft een E-peil van E20 of lager. Allerlei aspecten, zoals isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, duurzame energie, worden in rekening gebracht.

Wie vandaag een nieuwe woning bouwt, werkt best naar deze nieuwe normen. Een E-peil van E20 of lager wordt immers verplicht vanaf 2021.


Passief of BEN?

Je zou eigenlijk kunnen stellen dat de BEN-woning een verbeterde versie van het passiefhuis is. De BEN-norm heeft immers een perfect geïsoleerde gebouwschil in combinatie met hernieuwbare energie als doel.

 

Ecopuur als totaalaannemer

Wil je een energiezuinige nieuwbouwwoning bouwen? Klop dan zeker aan bij EcoPuur.

Hedendaagse woningen moeten steeds energiezuiniger gebouwd worden, en ook de technieken worden steeds gesoftisticeerder. Hoe meer systemen en technieken je in je woning voorziet, hoe complexer de installatie. De technieken moeten immers goed op mekaar afgestemd worden.

Het coördineren van al deze technieken is geen eenvoudige opgave en vergt toch wel wat inzicht in wat bepaalde technieken kunnen en niet kunnen. Daarom is het ook een groot voordeel om al deze werken en installaties te laten uitvoeren door één aannemer, in samenspraak met je projectleider.

Als bouwheer kom je niet voor bouwtechnische of budgettaire verrassingen te staan. Bovendien krijg je een uitgekiend en precies op elkaar afgesteld energiesysteem, dat je optimaal laat besparen, stabiel draait en je heel veel comfort biedt.

 

Maak vrijblijvend een afspraak

Kom eens langs met je plannen en luister vrijblijvend naar ons advies.


MAAK EEN AFSPRAAK

Meer weten over energiezuinig bouwen?

Contacteer ons voor advies of vraag een offerte aan!