expensive-energy-and-power-consumption-concept-coins-in-front-of-electricity-meter-3d-rendered-illustration
Gevolgen digitale meter en nieuwe elektriciteitstarieven op komst

 

Voor de ene een tarief-evolutie, voor de andere een tarief-revolutie. De meningen lopen uiteen maar dit staat sowieso vast: binnenkort ziet je energiefactuur er anders uit. In 2021 gaat eerst de terugdraaiende teller op de schop, vooral voelbaar bij PV-eigenaars. En in 2022 is daar de tweede verschuiving: het capaciteitstarief. En die treft iedereen. Zorgen voor later? Niet helemaal. Wil je besparen op je energiefactuur, dan anticipeer je best nu al op deze verschuivingen. Een blik op de nabije toekomst.

 

R.I.P. terugdraaiende teller

De eerste verandering heeft vooral gevolgen voor PV-eigenaars. Vanaf 2021 vervangt de digitale meter de terugdraaiende teller. Het grootste verschil tussen beide systemen? Een korte samenvatting: vandaag draait je analoge elektriciteitsmeter terug als je meer opwekt dan wat je verbruikt. Je betaalt hier een forfaitair prosumententarief voor. Vanaf 2021 vindt de eerste verschuiving plaats. Dan wordt de digitale meter de norm bij nieuwe installaties en voor zonnepanelen ouder dan 15 jaar. Het nettarief hangt dan af van de hoeveelheid stroom die je in werkelijkheid van het elektriciteitsnet haalt of erop plaatst. In 2022 komt hier ook verandering in door het capaciteitstarief maar daar komen we later op terug.

 

Digitale meter

Als compensatie voor de terugdraaiende teller krijg je dan een eenmalige investeringspremie. De hoogte van die premie hangt af van het aantal kilowattpiek dat je installeert. Maar vervangt die premie de voordelen van een terugdraaiende teller? Studies wijzen uit dat dit doorgaans niet het geval is. En er zitten nog een aantal addertjes onder het gras. Zo is de subsidie geldig voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014 en mag de installatie geen uitbreiding zijn op een bestaande.

Maar vroeg of laat moet iedereen in Vlaanderen overschakelen naar een digitale meter. Misschien zelfs sneller dan gedacht. Ook hier is het opletten geblazen. De Vlaamse energieregulator VREG heeft immers een rechtszaak lopen tegen het systeem waar PV-eigenaars 15 jaar lang recht hebben op de terugdraaiende teller. Bij een positieve uitspraak wordt de digitale meter de norm voor iedereen.

De VREG heeft nog meer in zijn mars. Vanaf 2022 treedt het capaciteitstarief in voegen. Een verschuiving die voor iedereen voelbaar zal zijn.

 

Enter het capaciteitstarief

Vandaag wordt je energiefactuur bepaald door de hoeveelheid stroom die je gebruikt. Vanaf 2022 zullen de netkosten gedeeltelijk berekend worden op basis van je piekverbruik. Het capaciteitstarief is dus geen extra tarief maar een andere manier van berekenen.

“Vanaf 2022 zullen de netkosten gedeeltelijk berekend worden op basis van je piekverbruik.”

Waarom die berekeningswijze verandert? Simpel. De VREG wil proactief inspelen op de toekomstige energietransitie. We zien bijvoorbeeld steeds meer elektrische wagens in het straatbeeld. Of elektrische steps en skateboards Ook installaties van warmtepompen zitten in de lift. Groene evoluties die we alleen maar kunnen toejuichen. Maar ook allemaal toepassingen met een hoog piekgebruik en vaak op hetzelfde moment. Concreet? Als iedereen om 20 uur zijn auto oplaadt, dan raakt het netwerk overbelast. Gevolg: nieuwe investeringen in het elektriciteitsnet dringen zich op. Dat laatste wil de VREG voorkomen door spreiding van die piekmomenten te stimuleren. Want hoe meer je je verbruik spreidt, hoe lager je energiefactuur zal zijn.

 

Hoe werkt het capaciteitstarief?

De digitale meter registreert elke maand jouw hoogste kwartierpiek. Deze wordt bepaald door elk kwartier jouw verbruik in kWh te meten en dit getal te vermenigvuldigen met 4. Een hoge piek bereik je bijvoorbeeld door op hetzelfde moment je wasmachine te laten draaien, een taart te bakken en nog snel wat broeken te strijken. Kan iedereen al eens overkomen maar je wordt wel afgerekend op die ene piek. Letterlijk afgerekend, want de afrekening zie je op je factuur. Het capaciteitstarief wordt immers bepaald door het gemiddelde van de 12 laatste maandpieken. Ter info: de modale Vlaming zonder elektrische wagen heeft een piekverbruik van 3,15kW.

Maar de crux van het verhaal is dit. Met een warmtepomp in huis of een elektrische wagen voor de deur, bereik je heel snel een piek. En eigenlijk wringt hier het schoentje. Gezinnen die groene energietechnieken omarmen en bewuster met energie omspringen, worden afgestraft voor die enkele keren dat ze een hoog piekgebruik hebben. Kanttekening: er zijn manieren om dit op te vangen. Later meer hierover.

Nog een aandachtspunt: wanneer bereik je een hoge piek? Tot nu toe is er geen verwittiging ingebouwd in het systeem. En wat met PV-eigenaars zonder digitale meter? In deze situaties wordt standaard een minimum piek van 2,5 kW aangerekend. Tant pis als je minder gebruikt. Dat geldt ook voor gezinnen die sowieso weinig verbruiken, denk bijvoorbeeld aan tweedeverblijvers.

 

Slim omgaan met het capaciteitstarief

Investeren in groene technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen blijven hoe dan ook de moeite. Alleen moet je op zoek naar aanvullende technieken die hoge pieken kunnen opvangen. Of liever gezegd, omzeilen. In het geval van zonnepanelen met een digitale meter is zoveel mogelijk zelfconsumptie een oplossing. Niet evident als je vaak uit huis bent. Hoe vang je dit op? Met een thuisbatterij  bijvoorbeeld. Die slaat de elektriciteit op die je niet meteen verbruikt. Als je ’s avonds thuiskomt en je wil bijvoorbeeld je elektrische wagen opladen, dan kun je met de batterij in piek sneller laden. Zo vermijd je hoge pieken op het net. Hetzelfde geldt voor een warmtepomp. Ook hier kun je een piek opvangen met elektriciteit uit een batterij.

Wil je weten welke oplossingen Ecopuur aanbiedt? Neem alvast hier een kijkje . En hou ook onze website in de gaten. Want vanaf nu gaan we elke maand dieper in op een energietechniek. Ook andere dan hierboven beschreven.

 

Want, een verwittigd mens is er twee waard, of tenminste een lagere energiefactuur.