Voorwaarden Zonnepanelen Actie

Specifieke voorwaarden Actie Zonnepanelen EcoPuur nv

Volgende voorwaarden gelden bij de installatie van zonnepanelen naar aanleiding van een offerte opgemaakt volgens de actie zonnepanelen, en is geldig bij EcoPuur tot 30 juni 2015. Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal een meerkost aangerekend worden, al naargelang de extra’s die vereist zijn om vlotte installatie te bewerkstelligen.

  • De zonnepanelen worden geplaatst op een dak waarvan de hoogte tot de dakgoot niet meer dan 6m bedraagt.
  • Er dient een vlotte toegang te zijn aan de zijde van de woning waar de panelen geplaatst worden.
  • Bij hellende daken bestaat de dakbedekking uit een standaard dakpan (geen tegelpannen of leien).
  • Ingeval het een hellend dak betreft, verwachten we dat de dakconstructie in goede staat verkeerd. Bij platte daken is een (permanente) draagkracht van 30 kg/m² vereist. Ook de dakhuid dient in goede staat te verkeren (bij voorkeur niet meer dan 10 jaar oud zijn).
  • De afstand van de bekabeling tussen de zonnepanelen en de omvormer bedraagt maximaal 15m. De afstand van de omvormer tot de verdeelkast bedraagt maximaal 7 m.
  • Het elektrisch bord en de aarding dient conform de Belgische wetgeving geplaatst te zijn, moet m.a.w. technisch (goed)gekeurd zijn, d.w.z. dat de klant over een keuringsattest beschikt en dat de elektrische installatie werd uitgevoerd met conforme materialen volgens de huidige wetgeving.
  • Een aardingsonderbreker dient aanwezig te zijn.
  • Het is toegelaten dat elektrische leidingen in opbouw worden geplaatst.
  • Reserve dakpannen dienen aanwezig te zijn. Indien niet, dan moet het type vooraf worden doorgegeven.

Algemene voorwaarden EcoPuur

Aanvullende voorwaarden zonnepanelen

Contacteer ons