Optimaal rendement met een warmtepomp


Investeren voor de toekomst

Als je je woning vandaag al zo energiezuinig mogelijk bouwt dan verdien je die investering terug in de toekomst. Door het beperken van de warmtevraag van je woning, zal je energiefactuur een pak minder zwaar doorwegen. Wie z’n eigen energie kan opwekken is bovendien minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

          Warmtepomp voor nieuwbouw Ecopuur

Waarvoor dient een warmtepomp?

Een warmtepomp is een verwarmingstoestel. Het onttrekt warmte aan een warmtebron (bodem, lucht of grondwater) met behulp van collectoren. Deze energie wordt vervolgens door een koelvloeistof getransporteerd naar een compressor. In de compressor worden de dampen samengeperst totdat ze een hogere temperatuur bereiken dan de lucht of het water gebruikt om de woning op te warmen.

De opgewarmde damp komt dan in een condensor terecht, waar de damp zijn warmte afgeeft aan de verwarmingsinstallatie van de woning.
 

Beste combinatie: warmtepomp en zonnepanelen

De compressor is het enige onderdeel van de warmtepomp dat energie verbruikt in plaats van opwekt. Hiervoor wordt elektrische stroom gebruikt.

Een warmtepomp heeft echter maar ongeveer een vierde van de bekomen energie aan warmte nodig in elektrische energie. Dus voor 4 kW aan warmte heb je slechts 1 kW elektriciteit nodig.

Dat wil dus zeggen dat de installatie van een warmtepomp vooral interessant is als je de nodige elektrische stroom zelf opwekt met zonnepanelen.
 

Lager E-peil

Of de installatie van een warmtepomp je E-peil gevoelig kan doen dalen, is sterk afhankelijk van het type warmtepomp en de installatie. Hoe wordt het sanitair water opgewarmd? Wat is de COP (Coefficient of Performance) van de warmtepomp? Is het een lucht/lucht, lucht/water of geothermische pomp?

Als wij een warmtepomp plaatsen in een nieuwbouwwoning dan werken we met kwalitatieve materialen en producten. Ruwweg kan je stellen dat onze warmtepompinstallatie ongeveer een winst van 10 E-peil punten zal betekenen tegenover een installatie met een gascondensatieketel.
 

Ecopuur als totaalaannemer

Wil je een warmtepomp in je nieuwbouwwoning installeren? Klop dan zeker aan bij EcoPuur.

Hedendaagse woningen moeten niet alleen energiezuiniger gebouwd worden, ook de technieken worden steeds gesoftisticeerder. Hoe meer systemen en technieken je in je woning voorziet, hoe complexer de installatie. De technieken moeten immers goed op mekaar afgestemd worden.

Het coördineren van al deze technieken is geen eenvoudige opgave en vergt toch wel wat inzicht in wat bepaalde technieken kunnen en niet kunnen. Daarom is het ook een groot voordeel om al deze werken en installaties te laten uitvoeren door één aannemer, in samenspraak met je projectleider.

Als bouwheer kom je niet voor bouwtechnische of budgettaire verrassingen te staan. Bovendien krijg je een uitgekiend en precies op elkaar afgesteld energiesysteem, dat je optimaal laat besparen, stabiel draait en je heel veel comfort biedt.

 

Maak vrijblijvend een afspraak

Kom eens langs met je plannen en luister vrijblijvend naar ons advies.


MAAK EEN AFSPRAAK

Contacteer ons