maandag 09 juni 2014

Roadies - Een terugblik

Roadies - Een terugblik

Brecht kiest jammer genoeg niet voor de job als installateur, wij zijn er echter wel van overtuigd dat deze campagne ook jongeren aanzet een bewuste keuze te maken voor een beroep. Een keuze die in lijn moet liggen met de talenten en interesses van deze jongeren!

In de technische branche is er zeker toekomst, energie wordt immers steeds belangrijker! Hierbij willen we Brecht en het ganse team van Klasse en Één bedanken. Ook Hanne, die ook deze 40 jobs heeft gedaan, maar dan niet voor de camera maar wel voor de sociale media, willen we bedanken! Het was een leuke ervaring waar ook wij veel van hebben opgestoken.

Bekijk hier het filmpje waarin Brecht terugblikt op 40 jobs in 40 weken.