vrijdag 19 december 2014

Gun jezelf zonnepanelen als kerstcadeau

Gun jezelf zonnepanelen als kerstcadeau

Hoe is die prijsstijging zover kunnen komen? Een van de redenen is dat de regering de voorbije jaren de nettarieven heeft geblokkeerd. Maar die bescherming valt weg vanaf 1 januari 2015. Hierdoor zullen netbeheerders de distributienettarieven doorrekenen aan de klant. Voor sommigen betekent dit een stijging van maar liefst 20%.

Word energie-onafhankelijk

Piet Verbelen van EcoPuur roept op om zelf je energie in handen te nemen.

We willen de mensen energieonafhankelijk maken en hen zelf hun energie laten opwekken. Het is onze overtuiging  dat iedereen kan genieten van de energie van de zon. En dat het rendement van een zonne-installatie alle spaarboekjes in de schaduw zet. Zelfs met  een eventuele netvergoeding heb je nog een rendement van 6%.”

Rendement van zonnepanelen


Wie investeert in zonne-energie maakt gebruik van gratis groene stroom. De technologie in zonnepanelen heeft de afgelopen jaren een stevige injectie gekregen: zowel het rendement, de kwaliteit als de opbrengst zijn op 5 jaar fors toegenomen. Extra subsidies zijn overbodig geworden.