woensdag 20 mei 2015

Elektriciteit uit zonnepanelen opslaan op batterij

Elektriciteit uit zonnepanelen opslaan op batterij

Intussen heeft Tesla laten weten dat ze al 38.000 reserveringen heeft ontvangen voor zijn thuisbatterij. “Logisch, de batterij voor pv-opslag is de volgende stap naar energieonafhankelijkheid. Die evolutie stond in de sterren geschreven”, stelt Wannes Wylin – directeur Business Development bij EcoPuur. 

Onderzoek naar pv-opslag

Door de steeds grotere behoefte en de logische keuze voor hernieuwbare energie is het belangrijk dat we ook de energieopslag mogelijkheden onderzoeken. Bovendien is er een steeds groter wordende onderstroom in de maatschappij die energieonafhankelijk wil zijn. De baseline van EcoPuur is niet voor niets ‘oogst zelf je energie’. EcoPuur wil hiermee de mensen de technieken aanreiken om zelf het (energie)heft in eigen handen te nemen. Samen met een onderzoeksgroep aan de UGent is Wannes Wylin betrokken in de ontwikkeling om energie uit de zon op te slaan in batterijen.

Verdubbeling van zelfconsumptie

Voor batterijopslagsystemen in combinatie met zonnepanelen kan men met relatief weinig opslag een sterk verhoogde zelfconsumptie bereiken. “Zonder opslag kan men ongeveer 30% van het elektriciteitsverbruik dekken, terwijl met een batterijbank van bijvoorbeeld 1 kWh nuttige capaciteit per kWp geïnstalleerd zonnepaneel-vermogen toch al een zelfconsumptie van 60% kan bereikt worden. En als we de logica van slim aansturen van huishoudtoestellen eraan koppelen zelfs tot 70%. . Dat betekent een verdubbeling en een grote ontlasting van het distributienet.

“Een performante batterij die zonne-energie langere tijd kan opslaan zou een aardverschuiving betekenen in ons energielandschap”, aldus Wannes.

Verschillende opslagsystemen

Er zijn al heel wat verschillende types batterijbanken beschikbaar op de markt, elk met zijn voor en nadelen voor verschillende opslagsystemen. Vandaag wordt er veel onderzoek geleverd naar superieure batterijen die de negatieve kenmerken willen wegwerken zoals de diepte van de ontlading, het aantal cycli …  De ‘Powerwall’ - zo heet de batterij van Tesla, lijkt op een cv-ketel. Je zal er ook je fiets of auto mee kunnen opladen. Hij bestaat in een opslagcapaciteit van 7 kWh of 10 kWh.

Hoog rendement van zonnepanelen

Laten we bovendien niet vergeten dat ook de technologie van zonnepanelen niet stil staat. Momenteel bedraagt het financiële rendement van een zonne-energie-installatie 6% met een terugverdientijd van ongeveer 7 à 8 jaar. Subsidies zijn allang niet meer nodig, het rendement des te meer verzekerd. “Wie de investering kan doen en de mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen, mag eigenlijk niet twijfelen”, zegt Wannes.