Eindelijk duidelijkheid: de slimme meter kan nog 15 jaar terugdraaien!

Eindelijk duidelijkheid: de slimme meter kan nog 15 jaar terugdraaien!

Mensen met interesse in zonnepanelen hadden de laatste maanden terecht reden tot twijfelen.

Zonne-energie, opgewekt door zonnepanelen, wordt voor een groot deel terug op het elektriciteitsnet gezet, waarbij de huidige generatie aan analoge elektriciteitsmeters terugdraait. Zo kan je in de zomer heel veel stroom in het net oppotten, die je dan financieel kan recupereren in de winter. Het is juist dit principe dat de terugverdientijd van zonnepanelen zo interessant maakt. Momenteel zijn installaties terug te verdienen op minder dan 7 jaar.

Echter, de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), wil onder stimulans van Europese richtlijnen af van enerzijds die eerste generatie analoge meters en anderzijds van die overdaad van groene stroom in het net in de zomer.
Bedoeling is dat zoveel mogelijk de opgewekte energie direct zelf verbruikt wordt door slimme toestellen of batterijen. Hierbij moet de netbeheerder natuurlijk wel weten hoeveel er geïnjecteerd wordt t.o.v. hoeveel er rechtstreeks verbruikt wordt. Daarvoor heeft men een nieuwe generatie meters uitgewerkt, de digitale, of de “slimme" meter. Met deze “slimme” meter zou men dan apart kunnen registreren wat er verbruikt wordt en wat er geïnjecteerd wordt. Logisch gevolg zou dan kunnen zijn dat hetgeen geïnjecteerd wordt aan lager tarief gerekend wordt dan hetgeen gebruikt wordt. Dit is duidelijk een nadeel voor mensen met zonnepanelen terwijl het principe van de terugdraaiende teller voor velen juist het verdienmodel voor hun zonnepanelen is.

Voor de uiteindelijke overeenkomst, is er eerst zeer veel inkt moeten vloeien. Deze werd recent bekrachtigd door de Vlaamse overheid. Bovendien is er eindelijk ook voor de sector van de zonnepanelen-installateurs zekerheid.

Volgens het akkoord zullen eigenaars van zonnepanelen de kans krijgen om tot vijftien jaar na de installatie in het systeem van de terugdraaiende teller te blijven. Voor wie dus al tien jaar zonnepanelen liggen heeft, is dat nog vijf jaar. De regeling geldt ook voor al wie nu nog – voor 1 januari 2021 – zonnepanelen laat plaatsen. Uiterlijk in 2035 dooft het systeem van de terugdraaiende teller uit.

Het komt er nu dus op aan snel je zonnepanelen te bestellen en te laten plaatsen. Vóór januari 2021 kan je nog kiezen tussen het principe van de terugdraaiende teller of voor het onzekere systeem van verschillende tarieven voor verbruik en injectie.

Vraag naar meer info bij je EcoPuur energie-adviseur.

Reacties

Nieuwe reactie plaatsen