Kan waterstof de wereld redden?

Kan waterstof de wereld redden?

Het element waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Meer dan 90% van de atomen in het heelal zijn waterstofatomen, ze vormen 75% van de atomaire massa in het universum. Ook op aarde is er zeer veel waterstof. We noemen onze planeet niet voor niets ‘de blauwe planeet’. 2/3 Van onze planeet is bedekt met water, wat, zoals we allemaal weten een molecule is die bestaat uit één deel zuurstof en twee delen waterstof, H2O. Voegen we aan dat water wat energie toe in de vorm van een spanningsverschil tussen een positieve en negatief geladen elektrode, dan zullen de positief geladen H+ atomen zich richting de negatief geladen pool begeven en zich daar omvormen tot H2.

Dit waterstof is tof, want door het opnieuw te laten binden met zuurstof ontstaat weer water, maar daarbij komt warmte vrij. Waterstofgas kan dus ontbranden (heel erg goed zelfs, kijk maar naar de Hindenburg, een zeppelin gevuld met waterstof, die iets te dicht bij een vlammetje kwam…), en lijkt in deze dus een beetje op aardgas, echter zonder de uitstoot van het broeikasgas CO2 .

Een andere toepassing is om de H+ atomen te gebruiken als spanningsbron, en zo een elektrische stroom op te wekken. Dit is de toepassing van waterstof als brandstofcel. Waterstof kan je opslaan in een tank, en maanden later gebruiken, dus veel beter dan een batterij, waar de elektrische stroom toch stelselmatig van afneemt.

Fantastisch toch?

We hebben immers heel veel water beschikbaar, wat we kunnen ontbinden met (groene) elektriciteit tot H2, en daarna zonder broeikasgassen terug kunnen verbranden, met restproduct H2O, wat we weerom kunnen ontbinden etc…

Als je het zo bekijkt, dan zijn water en waterstof the way to go!

Maar…toch een kleine bedenking…
Waterstof maken uit water kost elektriciteit. En die moet groen (dus hernieuwbaar opgewekt) zijn wil onze oplossing klimaatvriendelijk zijn. Willen we dus dat waterstof een fundamenteel onderdeel uitmaakt van onze wereld, dan moeten we eerst massaal inzetten op zon, en windenergie-opwekking. Want zonder deze hernieuwbare bronnen, geen groene waterstof…

Bovendien zijn er naast waterstof ook alternatieven die ook duurzaam zijn in hun toepassingen, en waarvan de technologie en de distributie wel al goed ontwikkeld is, denk maar aan de elektrische wagen, isoleren van woningen, warmtepompen,…

Gezien de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek moeten we inderdaad massaal inzetten op het ontwikkelen van waterstof als dé belangrijkste energiedrager voor de toekomst (en EcoPuur wil hier écht samen met de academische wereld pionieren, en al haar expertise hiervoor ten dienste stellen), maar veel acuter moeten we in het heden ook blijven kijken naar de oplossingen die er nu al zijn: zonnepanelen, batterijen, warmtepompen, isoleren, EV’s, …

Waterstof kan dus inderdaad het klimaat helpen redden, maar misschien moeten we onze eieren niet allemaal in één mandje leggen, en ons ook focussen op de best beschikbare technieken die vandaag bestaan…

Reacties

Nieuwe reactie plaatsen