Grey Day

Grey Day

Het bekt lekker, maar wat is het juist?  Nee het heeft niets te maken met die populaire doktersserie, of het boek met de tinten…

Wel is het de dag waarop onze groene, hernieuwbaar opgewekte energie voor dat jaar op is. Op die dag gaan we over op ‘grijze’ energie. Dat is energie afkomstig van minder- of totaal niet-duurzame bronnen.

Op die dag dus leidt energieverbruik weer tot klimaataantasting. 

Voor 2019 valt Grey Day op 4 februari, dat is enkele dagen later dan vorig jaar… het gaat dus vooruit maar traag, véél te traag...

Als ons land zijn energieproductie aan dit tempo blijft vergroenen (0,4% per jaar) komen we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Niet in 2050 dus, zoals voorzien, maar in 2246. We moeten dus dringend een tandje bijsteken….

Reacties

Nieuwe reactie plaatsen